Nieuwsbrief Januari 2021

Beste leden,

De eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar! Het nieuwe bestuur is verkozen op de alv op 16 december jl. Graag willen wij jullie informeren over de nieuwe bestuursleden. Er is een filmpje meegezonden waarin zij zichzelf introduceren. De taken moeten nog verdeeld worden, maar wij willen jullie wel laten weten dat wij al wel gestart zijn met onze werkzaamheden. Wij willen bereikbaar zijn voor alle leden. Ook wanneer wij op de manege zijn kun je ons aanspreken wanneer je ergens vragen over hebt.

Mailadres van het bestuur blijft hetzelfde; paardensportverenigingwinnetou@live.nl

Van een aantal leden hebben we gehoord dat het soms lastig is om te plannen wanneer je kan komen rijden / mennen met je eigen paard / pony op de manege, hiervoor is een whatsapp groep aangemaakt en wij willen graag het volgende gaan introduceren.
Fello dit is een app die een ieder kan downloaden en je kunt hier inloggen, dit is een online agenda en hierin heb je gelijk een overzicht wanneer de bak nog vrij is. Wanneer iedereen hier is voor aangemeld kan de agenda pas in gebruik worden genomen. De link zal in de app worden geplaatst.
Vanaf 12 januari zal deze app gebruikt worden voor het gebruik maken van de bak. De whatsapp is dan voor de overige informatie.

Zorg ervoor dat ook na het vrij rijden/ los laten van je paard/pony de mest uit de bak wordt gehaald en dat de opzadelruimte is aangeveegd, als we dit met elkaar netjes houden dan blijft het ook netjes! 🙂

Activiteiten Commissie:
Deze commissie is uitgebreid met aantal nieuwe leden: Ilse Bos, Sharon Brink, Lisanne Brink, Nadia Julsing, Miriam van Til, Danielle Ypma & Loraine Schut. Tijdens de foto shoot is er gevraagd aan de leden om leuke activiteiten te bedenken, hiervan is een hele lijst gemaakt met leuke activiteiten. Helaas door de maatregelen kan dit (nog) niet plaatsvinden. In een volgende nieuwsbrief zal ook een agenda met activiteiten worden geplaatst.
Volg ons op facebook, hierop worden ook alle activiteiten vermeld.
Zij zijn bereikbaar via : activiteitencommissie2@gmail.com

Coronamaatregelen:
Deze blijven nog van kracht en wij hopen dat dit halverwege januari zal gaan veranderen zodat iedereen weer kan gaan lessen.
Gelukkig zijn er door de AC een aantal dagen aangeboden voor de leden die een paard huren om toch even te kunnen rijden.

Pietershoeve:
Deze maand zal er een overleg plaatsvinden met het nieuwe bestuur van Winnetou, we houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

Het Bestuur,
Ellouise Sybenga
Daniel Stegenga
Ilse Bos
Monique Schaap : penningmeester (penningmeesterwinnetou@hotmail.com

Corona Update 18 november

Corona update 18 november:
MAATREGELEN PAARDENSPORT IN HET KORT:
We kunnen blijven paardrijden: (groeps-)lessen en trainingen mogen doorgaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden.
Er worden geen wedstrijden verreden.
Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden.
Onderlinge wedstrijden zijn voor deze groep toegestaan.
Kinderen met klachten blijven thuis.
Na afloop van de les, training of onderlinge wedstrijd geldt, voor iedereen vanaf 13 jaar, de maximale samenkomst- en gezelschapsgrootte van vier personen.
Er mag geen publiek (ook geen ouders) aanwezig zijn bij paardensportactiviteiten. Dit geldt ook voor lessen en onderlinge wedstrijden. Voor noodzakelijke ondersteuning of hulp bij bijvoorbeeld het opzadelen of opstappen kan een uitzondering worden gemaakt.
Sportkantines, horeca, kleedkamers en douches op sportaccommodaties zijn gesloten.
Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen in de binnenruimtes van de paardensportaccommodaties. Tijdens het paardrijden hoeft het mondkapje niet gedragen te worden.
Vanaf 1 december gaat de tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in. Dan zal het mondkapjes advies een plicht worden.

Update Corona maatregelen

UPDATE Corona maatregelen PSV Winnetou: 
Om de kans op besmetting te verkleinen heeft het kabinet besloten alle scholen, horeca en sportclubs voorlopig te sluiten, tot en met 6 april 2020.
Dit betekent dat onze lessen vervallen tot en met 6 april.
Uiteraard is het voor leden met pensionpaarden toegestaan gewoon naar de eigen paarden te gaan.
Verder blijven onze maatregelen gelden:
Maatregelen PSV Winnetou: 
– De lessen vervallen tot en met 6 april;
– Regelmatig handen wassen met zeep;
– Hoest of nies in je elleboog;
– Houd gepaste afstand van elkaar (minimaal 1,5 meter);
– Gebruik papieren zakdoekjes;
– Ben je verkouden, of hoest je, of heb je koorts? Kom dan even niet naar de manege;
– Verzorg na het rijden je paard en ga dan naar huis;
– Tot en met 6 april zullen er geen extra activiteiten op de manege georganiseerd worden;
– De voorjaars ALV verplaatsen we naar een moment later dit jaar (dus ook de dechargeverlening over het afgelopen boekjaar en verslag kascommissie).

Corona maatregelen PSV Winnetou

Beste leden van Winnetou,
Ook Winnetou houdt rekening met het Coronavirus.
Jullie hebben al een mail ontvangen met algemene informatie van het KNHS.
Nu hebben we als bestuur ook enkele maatregelen genomen. Wat de maatregelen zijn wordt in deze mail uitgelegd:
Je kunt gewoon gezellig komen paardrijden. Paarden stil zetten is niet verstandig. Bovendien hoef je met paardrijden niet lichamelijk in contact te komen met andere mensen.
Wel vragen we je om onze maatregelen op te volgen. Deze zijn volgens de landelijke richtlijnen. Zo verkleinen we samen de kans op besmetting.
Maatregelen Winnetou: 
– Regelmatig handen wassen met zeep;
– Hoest of nies in je elleboog;
– Houd gepaste afstand van elkaar (minimaal 1 meter);
– Gebruik papieren zakdoekjes;
– Ben je verkouden, of hoest je, of heb je koorts? Kom dan even niet naar de manege. Heb je les, dan moet je dus helaas afzeggen bij je instructeur;
– Verzorg na het rijden je paard en ga dan naar huis;
– De kantine is gesloten tot minimaal 1 april;
– Tot minimaal 1 april zullen er geen extra activiteiten op de manege georganiseerd worden;
– De voorjaars ALV verplaatsen we naar een moment later dit jaar (dus ook de dechargeverlening over het afgelopen boekjaar en verslag kascommissie).
De maatregelen gelden ook voor bezoekers. Attendeer elkaar a.u.b.
Tot nadere berichtgeving is dit het beleid van Winnetou. Mocht de situatie veranderen, dan melden we dit.
We hopen dat het aantal besmettingen door de maatregelen afneemt en we snel weer volop van onze paardensport mogen genieten!
Dank voor de medewerking!
Met vriendelijke groeten,
Marjan de Boer-Klunder
Voorzitter bestuur PSV Winnetou